0 0

Informace o zpracování osobních údajů

Vážení návštěvníci webových stránek,

v souladu s článkem 13 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27.4.2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (toto nařízení bude dále označováno jen jako „GDPR“) si Vás dovolujeme informovat, že společnost Frankia Lov, s.r.o., IČO: 264 99 401, se sídlem Praha 4, Hněvkovská 2273, PSČ 148 00 (dále jen „společnost“) zpracovává v rámci své činnosti v souvislosti s provozem střelnice Prague Armory osobní údaje, a je tedy správcem osobních údajů ve smyslu GDPR. 

Správce můžete kontaktovat poštou na adrese sídla, osobně, prostřednictvím telefonu na čísle 245 501 255 nebo prostřednictvím e-mailu na adrese info@praguearmory.cz.

Za jakým účelem zpracováváme osobní údaje?

Zpracování osobních údajů je nedílnou součástí podnikání téměř každé právnické osoby, ať už kvůli zákonným povinnostem, nebo za účelem poskytování zboží a služeb. Společnost zpracovává osobní údaje pro následující účely:

 • vedení personalistické agendy
 • vedení účetnictví,
 • vedení uživatelských účtů v systému CLUBSPIRE,
 • spravování rezervací,
 • poskytování služeb na střelnici,
 • provádění povinných hlášení o prodeji střeliva a dalších hlášení uložených společnosti zákonem,
 • vedení evidence osob přítomných na střelnici,
 • zjišťování spokojenosti zákazníků,
 • provozování kamerového systému v prostorách střelnice.

Na základě čeho je společnost oprávněna osobní údaje zpracovávat?

Společnost zpracovává osobní údaje z titulu: 

 • plnění zákonné povinnosti (personalistika, provádění povinných hlášení, účetnictví),
 • plnění smluvní povinnosti (správa rezervací, vedení uživatelských účtů, personalistika, evidence osob na střelnici, poskytování služeb na střelnici)
 • ochrany oprávněného zájmu správce (zjišťování spokojenosti zákazníků, provoz kamerového systému). 

Jak společnost chrání osobní údaje?

Společnost dbá na to, aby byl přístup k osobním údajům umožněn pouze těm zaměstnancům, kteří jej potřebují ke své práci, a aby se osobní údaje nedostaly do nepovolaných rukou mimo organizaci. Za tím cílem jsou fyzické dokumenty vždy pod dohledem některého ze zaměstnanců a přístup k elektronickým evidencím podléhá přísným bezpečnostním opatřením. Společnost konečně dbá o to, aby zpracovávala pouze nezbytně nutné osobní údaje.

Předává společnost osobní údaje jiným správcům?

Společnost se snaží minimalizovat případy předávání osobních údajů jiným správcům, v rámci plnění svých zákonných povinností ale musí některé osobní údaje předávat orgánům státní správy. 

Dochází k předávání osobních údajů do zemí mimo Evropskou unii?

Ne, společnost nepředává osobní údaje do třetích zemí.

Jaká práva Vám svědčí, pokud společnost zpracovává Vaše osobní údaje?

Kdykoli můžete požádat o poskytnutí kopie všech osobních údajů, které o Vás společnost zpracovává. Pokud zjistíte, že Vaše osobní údaje, které společnost zpracovává, nejsou správné, můžete požadovat jejich opravu. Pokud máte za to, že by společnost Vaše osobní údaje zpracovávat nadále neměla, můžete požadovat výmaz Vašich osobních údajů. V případě osobních údajů zpracovávaných na základě oprávněného zájmu správce máte právo namítat významnější právní zájem na nezpracovávání osobních údajů na Vaší straně. Pokud nebudete s vyřešením Vaší žádosti o uplatnění práv spokojeni, můžete se obrátit se stížností na Úřad pro ochranu osobní údajů. 

Dovolujeme si zdůraznit, že na základě uplatnění těchto práv Vám nehrozí žádné riziko ze strany zaměstnavatele. Je naším zájmem zpracovávat osobní údaje zákonně a řádně a nepoškozovat Vaše práva. Pokud máte pochybnosti, že se nám to daří, budeme rádi, když nás na to upozorníte.

Daniel Linhart

jednatel